פרסומת

תושבים.ות יקרים.ות,

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים, פועלת המועצה המקומית סביון בהתאם להוראות משרד הפנים והדין ומפרסמת בזאת להערות הציבור את טיוטת המפרט הרשותי של סביון.

כחלק מתהליך הכתיבה בטרם תהפוך הטיוטה למסמך רשמי סופי, מפרסמת המועצה את טיוטת המפרט הרשותי להערות הציבור למשך 30 ימים, וזאת החל מיום 26.6.24 ועד ליום 28.7.24. 

לפיכך, מזמינה בזאת המועצה את הציבור הרחב לעיין בטיוטת המפרט הרשותי ולהעביר את הערותיו בכתב בפורמט word  בלבד לכתובת הדוא״ל [email protected].הערות שלא יועברו כנדרש לא יזכו להתייחסות. 

לאחר שלב קבלת הערות הציבור, תדון המועצה בהערות ותבחן את האפשרות לערוך את טיוטת המפרט הרשותי בהתאם לצורך. 

לאחר מכן יועבר הנוסח הסופי לפרסום ברשומות, ועם פרסומו יהפוך למחייב. 

ניתן לעיין בטיוטת המפרט הרשותי גם במשרד המועצה, במחלקת רישוי עסקים, במשרדה של הגב׳ אילנית קטן.

דלג לתוכן העמוד
סיב אופטי בסביון שירותי דואר בסביון הפח הכתום בסביון