דוח ביקורת מפורט משרד הפנים

דוחות ביקורת מפורטים שהוגשו ע"י רו"ח ממונה משרד הפנים:   2014  ,  2015  ,  2016  ,  2017  ,  2018  ,  2019  ,  2020