הודעה על הגשת בקשות לתמיכה:

תמיכה 2021   ,   תמיכה 2022   ,   תמיכה 2023

 

קישור לבקשות תמיכה מקוונות 2023:

חוברת תמיכות לעמותות נוער 2023

חוברת תמיכות לעמותות ספורט 2023

חוברת תמיכות לעמותות בנושא רווחה 2023

 

תמיכות 2022 (לפני המודל המקוון):     חוברת לא מונגשת      |       חוברת מונגשת

תמיכות 2021 (לפני מודל המקוון):       חוברת לא מונגשת      |       חוברת מונגשת

תמיכות 2020 (לפני המודל המקוון):    חוברת לא מונגשת