שירותי מועצה מקומית סביון 

רכזנו עבורכם את כל השירותים במקום אחד!

אודות השירות

ערוצי קבלת השרות

התחום

שם השירות

מחלקה אחראית

טלפוני

פרונטלי

דוא"ל

אינטרנט 

אפליקציה

דואר 

פקס

ארנונה ומים

תשלום ארנונה ומים מקוון

גבייה

X

X

 

X

X

X

 

ארנונה ומים

ביצוע חילופי מחזיקים מקוון

גבייה

X

X

X

X

X

X

X

ארנונה ומים

עדכון פרטי צרכן מים (מספר נפשות)

גבייה

X

X

X

X

X

X

X

ארנונה ומים

הצטרפות להסדר הוראת קבע באשראי

גבייה

X

X

X

X

X

X

X

ארנונה ומים

בקשה להנחות לבניין ריק

גבייה

X

X

X

 

 

X

X

ארנונה ומים

בקשה לפטור

גבייה

X

X

X

 

 

X

X

ארנונה ומים

תשלום היטל שמירה

גבייה

X

X

X

X

X

X

X

ביטחון וחירום

לחצן מצוקה 

ביטחון וחירום

X

 

 

 

X

 

 

ביטחון וחירום

לוח שיבוצים משמר השכונה

ביטחון וחירום

X

 

 

X

 

 

 

בניין ונכסים

טופס פניה בנושא תעודה לטאבו

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

בניין ונכסים

תעודה לצורך רישום משכנתא

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

בניין ונכסים

היטל השבחה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

בניין ונכסים

בקשה לקבלת מידע על היטל השבחה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

בניין ונכסים

הזמנת שומה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

בניין ונכסים

תשלום למידע/הזמנת שומה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

בניין ונכסים

תשלום היטלי פיתוח ואגרות בניה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

בריאות ורווחה

טופס פנייה כללי לשירותים חברתיים

רווחה

X

X

X

 

 

X

X

הנדסה

כתב התחייבות וויתור

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

הנדסה

עבודות בשטח הציבורי

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

הנדסה

חיבור לביוב

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

הנדסה

בקשה להתקנת מונה מים חדש

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

הנדסה

איתור מידע בסביבה שלך לפי כתובת 

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

איתור שכבות מידע גיאוגרפי

הנדסה

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

תשלומים מקוונים

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

דיווח אירועים ותקלות

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

מעקב אחר אירועים ותקלות

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

אפליקציה יישובית

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

רישום לניוזלטר ממוקד

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

צ'אט עם תושב בווטסאפ

השירות לתושב

 

 

 

X

 

 

 

השירות לתושב

תיק תושב מקוון

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

רישום מערכת ניהול מים חכמה

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

השירות לתושב

שירותי דואר

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

חינוך

רישום לגני ילדים ומועדוניות

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

X

X

X

X

חינוך

רישום לבתי ספר יסודיים

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

X

X

X

X

חינוך

רישום לכיתות ז'

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

X

X

X

X

חינוך

טופס פנייה כללי למינהל החינוך

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

 

 

X

X

פיקוח עירוני

 איתור דוחות פיקוח עירוני

פיקוח

X

X

X

 

 

X

X

צור קשר

פנייה ליחידות העירייה השונות

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

צור קשר

זימון תורים ושירות מהבית ועד הבית

השירות לתושב

X

X

X

X

X

X

X

קהילה וספורט

רישום מקוון לחוגים במרכז הקהילתי

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

X

X

X

X

קהילה וספורט

בקשה להתנדבות

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

X

X

X

X

קהילה וספורט 

השכרת מתחמים עירוניים

חינוך קהילה וספורט

X

X

X

 

 

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

הגשת תלונה על בניה לא חוקית

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

בדיקת זכויות בנייה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

ארכיון תיקי בניין (גנזך)

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

הגשת בקשה למידע על היתר בניה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

תשלום עבור בקשה למידע על היתר

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

הגשת הבקשה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

X

X

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

הגשת התנגדויות לבקשה

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

סטטוס הבקשה להיתר בניה 

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

רישוי ופיקוח בנייה

פניה בנוגע למבנה מסוכן

הנדסה + ועדה מקומית

X

X

X

 

 

X

X

רישוי וקידום עסקים

בקשה למידע מוקדם לרשיון עסק

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

רישוי וקידום עסקים

תצהיר של המבקש היתר מזורז

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

רישוי וקידום עסקים

בדיקת סטטוס בקשה לרישוי עסק

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

רישוי וקידום עסקים

תשלום רישוי עסק

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

רישוי וקידום עסקים

היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

 

 

X

X

שילוט

הגשת בקשה לרישיון

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

איכות הסביבה

איתור ימי פינוי אשפה וגזם

שיפור פני העיר

X

X

X

X

X

X

X

איכות הסביבה

אגרת רישיון לכריתה/העתקה עצים

שיפור פני העיר

X

X

X

X

X

X

X

איכות הסביבה

התחייבות בנושא הגנת עצים

שיפור פני העיר

X

X

X

X

X

X

X

איכות הסביבה

ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת עצים

שיפור פני העיר

X

X

X

 

 

X

X

איכות הסביבה

בקשה לקבלת רישיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות (משרד החקלאות)

שיפור פני העיר

X

X

X

 

 

X

X

שירותי משרד פנים

הודעה על שינוי מען

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

רישום שם הנולד (יליד ישראל)

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

בקשה לקבלת תעודת פטירה

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

הודעה על שינוי מצב אישי

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

קבלת תמצית רישום ממשרד האוכלוסין

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

קבלת תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

שירותי משרד פנים

בירור פרטים על נוסע (כניסות ויציאות מארץ)

רישוי עסקים ומשרד הפנים

X

X

X

X

X

X

X

ספריה

ספריה – קטלוג ספרים והזמנה אונליין

תרבות

X

X

X

X

X

X

X

בית תרבות

בית תרבות – הזמנת כרטיסים אונליין

תרבות

X

X

X

X

X

X

X

מכרזים

מכרזי כוח אדם ושירותים

גזברות

X

X

X

X

X

X

X

חופש המידע

בקשה לחופש המידע

גזברות

X

X

X

X

X

X

X