האגף לרישוי עסקים אשר שבתוך המנהל לשלטון מקומי פועל כגוף מטה וביצוע במשרד הפנים ועובד עם בעלי תפקידים ברמת המחוזות, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים כלכליים, כנסת ישראל ועוד. האגף מייעץ , מסייע, מקדם חקיקה בתחום רישוי עסקים

​​עיקרי פעילות האגף

 • ייזום הצעת חקיקה בנושאי רישוי עסקים.
 • מרכז הטיפול בקביעת עסקים טעוני רישום וסיווגם תוך היוועצות עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר והרשויות המקומיות.
 • גיבוש תוכניות הדרכה, חומר הדרכה והשתלמויות בנושא רישוי עסקים.
 • מכין ניירות עמדה, מרכז ועדות מרכזיות ומכין דו"חות ומסמכים.
 • מייעץ ומנחה את מנהלי המחוזות בנושאי רישוי.
 • ביקור ברשויות לשם הדרכה והכוונה במגמה להבטיח את יישום חוק רישוי עסקים.
 • מתן ייעוץ טלפוני בכתב לרשויות בנושא רישוי עסקים.
 • מהווה כתובת בבעיות רישוי בין הרשויות המקומיות לבין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.
 • קידום רישוי עסקים באזורים הגליליים.

  יעדי האגף
 • קידום הרפורמה ברישוי עסקים
 • עידוד הרשויות המקומיות להעלאת אחוז העסקים הפועלים עם רישיונות עסק.
 • העלאת אחוזי דיווח הרשויות על מצב רישוי עסקים.
 • הגברת הפיקוח והאכיפה באזורים הגליליים שבאחריות משרד הפנים.

לאתר האגף לרישוי עסקים במשרד הפנים, לחצו כאן