אישור מליאת מועצה לתמיכות:

ישיבת מליאה מן המניין 04/23 בתאריך 18.4.23:   פרוטוקול לא מונגש   |   פרוטוקול מונגש

ישיבת מליאה מן המניין 5/22 בתאריך 13.4.22:     פרוטוקול לא מונגש   |   פרוטוקול מונגש

ישיבת מליאה מן המניין 5/21 בתאריך 5.5.21:       פרוטוקול לא מונגש   |   פרוטוקול מונגש

 

פרוטוקולים ועדת תמיכות:

ישיבה 29.3.23:       פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 21.12.22:    פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 15.9.22:      פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 2.8.22:        פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 9.6.22:        פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 15.3.22:      פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 31.8.21:     פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 30.8.21:     פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 27.4.21:     פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש

ישיבה 8.2.21:       פרוטוקול לא מונגש    |     פרוטוקול מונגש