שרותי משרד הפנים הניתנים בסביון:

שינוי מען
שינוי מצב אישי
הוספת ילד בתעודת זהות
הנפקת תעודה לידה
הנפקת תעודת פטירה
תמצית מרשם אוכלוסין
טופס כניסות ויציאות מהארץ
תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

תנאים כלליים לקבלת שירות:

שינוי כתובת: יש להגיע למשרדי המועצה עם תעודות זהות + ספח, מספר תיבת דואר, חוזה שכירות/קניה.

הוספת ילוד: תעודות זהות + ספח, טופס שחרור מביה"ח המיועד למשרד הפנים, מספר תיבת דואר.

לידיעתכם, בעקבות הנחיות משרד הפנים והמעבר לתיעוד ביומטרי, מעתה לא ניתן להגיש בקשות לדרכון ותעודת זהות בתחנות הרישום ולא ניתן לשלוח בקשות לחידוש דרכון באמצעות הדואר.

בנוסף, מתאריך 1.6.2017 לא ניתן להפקיד בקשות לחידוש דרכון בתיבות השירות או בעמדות השירות העצמי.

שרות הנפקת דרכונים ותעודות זהות חדשות (כמו גם: גנובות/אבודות והארכות) יינתן במשרד הפנים בלבד (ניתן לגשת לכל סניף משרד פנים הקרוב, למעט בפתח תקוה).

יתר שירותי התיעוד יינתנו כסדרם בתחנות הרישום.

** להנפקת דרכון או חידוש/ טיפול בנושא תעודות זהות יש לפנות ישירות למשרד הפנים בטלפון טלפונים: *3450 או 1-122-3450 או באמצעות אתר משרד הפנים (שירותי רשות האוכלוסין וההגירה)

שירותי משרד הפנים ניתנים במשרדי המועצה, רחוב השקמה 8, סביון.

שעות קבלת קהל: ימים א',ב',ג',ה' 9:00-14:00

לשירותכם תמיד,

אילנית קטן

[email protected]

8001*=> שלוחה "0" => בחירה "2"