תמיד כאן בשבילכם

הלשכה הינה גורם מתווך משמעותי בין התושבים-העובדים-מוסדות הממשלה וניהול סדר יום ראש המועצה. בין היתר, הלשכה פועלת לריכוז וטיפול בפניות התושבים במכלול תחומים, בקרה ומעקב אחר ביצוע משימות ראש המועצה, אירוח אנשי ציבור, קיום קשר רציף עם התושבים, וועדים, גופים ומוסדות הממשלה.

המועצה המקומית סביון שמה את התושב במרכז ואנו מתחייבים לקבל באדיבות כל פנייה ולהעניק את מלוא תשומת הלב. חשוב לציין כי האפליקציה היישובית מאפשרת לכל דורש ליצור פנייה מנוהלת, כך שכל הגורמים הרלוונטיים מקבלים מיד את הפנייה ומטפלים בהתאם לצורך. לתושב ישנה אפשרות לראות את כל תיעוד מהלך הטיפול בפנייתו ואף להגיב את שביעות רצונו בסיום הטיפול.

לשירותכם תמיד,

ענת בן דוד, מנהלת לשכת ראש המועצה

פרטי התקשרות:

ענת בן דוד
מנהלת לשכת ראש המועצה
03-7370901
03-7370911
השקמה 8 סביון
ימים א-ה, שעות 08:00-16:00