מאגר יועצים

 
מאגר יועצים ובעלי מקצוע מאושרים - מועצה מקומית סביון
שנה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
2023 28.2.23 לחצו כאן  
2021-2 15.3.22 לחצו כאן לחצו כאן
2020 5.8.20 לחצו כאן  לחצו כאן
2019 30.7.19 לחצו כאן לחצו כאן
 
 
התקשרויות בפטור ממכרז
    נושא שם החברה תאריך החלטה פרוטוקול לא מונגש פרוטוקול מונגש
אדריכל להכנת תב"ע ייישובית (בסמכות ועדה מקומית) חגי דביר אדריכלים 21.3.23 לחצו כאן  
אדריכל נוף / אגרונום לליווי ופיקוח מחלקת שפ"ע, מיטוב מצב קיים וביצועים טרסות פיתוח בע"מ 16.3.23 לחצו כאן  
יועץ מקצועי לליווי ופיקוח מחלקת גינון  רז לפיד - מיפקח 16.3.23 לחצו כאן  
ליסינג תפעולי לכלי רכב החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 21.3.23 לחצו כאן  
אספקת דלקים ושירותים נלווים החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 28.2.23 לחצו כאן  
תכנון בית הצופים סטיו אדריכלים 31.7.22 לחצו כאן  
ממונה בטיחות אם אם ייעוץ הנדסי בע"מ 22.11.20 לחצו כאן  
תכנון תוספת לבית ספר אדר' גבי נוסבאום 5.12.19 לחצו כאן