מליאת המועצה מנהלת את ענייני הרשות המקומית בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחקיקה. לצורך זה, נעזרת המועצה בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן.

בחיקוקים שונים נקבעו הועדות שהמועצה חייבת לבחור (לרשותכם המדריך לנבחר 2018) – ועדות החובה.

המועצה רשאית לבחור בנוסף ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ לה בעניינים, או במקרים מסויימים – ועדות רשות.

החלטות רוב הוועדות הן בגדר המלצה למליאת המועצה. יש להוציא מכלל זה את ועדת ההנחות אשר מוסמכת להחליט ואת ועדת המכרזים אשר ממליצה לראש הרשות.

להלן רשימת חברי הוועדות השונות