במסגרת ההיערכות לחירום, המועצה פועלת בשיתוף פעולה מלא ושוטף עם פיקוד העורף, המשטרה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. הקב"ט, וצוות הביטחון, יוצאים לכלל ההשתלמויות המקצועיות הנערכות מספר פעמים בשנה על ידי גורמים מנחים ומקצועיים ומעדכנים את עובדי המועצה וראשי המכלולים בכל המידע הרלוונטי. הושלמו הקמת מערך ההפעלה  בחרום  וכן מקלט ציבורי נוסף בשטח משרדי המועצה, דבר המאפשר המשך רציפות תפקודית בכל מצב נתון.

פעם בשנה נערך אימון של משרדי הממשלה ופיקוד העורף לתרגול מערך המל"ח (משק לשעת חירום), עפ"י תרחישים שונים. באימון לקחו חלק כל נושאי התפקידים ובסיום זכינו לתשבחות רבות על מוכנות המועצה לחירום.

אתר בית הספר, מאפשר גם בעיטות חירום לנהל תהליכי למידה מרחוק ומוזן תדיר במידע פדגוגי ממשרד החינוך, במקביל לקליטת תלמידים בזמן אירוע אמת במקלט בית הספר.

תפיסת ההפעלה של מחלקת ביטחון היא לתת לתושב מענה מהיר איכותי ונכון  לכל בעיה או מצוקה בזמן אמת. עובדי המחלקה כוללים סיירים פקחים של  מועצה (לטיפול בנושאי אכיפה ופיקוח), סיירי לילה, מאבטחי שערים, ומאבטחי מערכת החינוך.
הסיירים שלנו מפטרלים בישוב ברכב הביטחון 24/7 ועוברים באופן קבוע הכשרה במשטרת ישראל, מד״א, כיבוי אש, חילוץ והצלה וכדומה. בנוסף, הרכב צויד באמצעים הנדרשים - תיק רופא, דפיברילטור להחייאה, ציוד כיבוי וחילוץ, ציוד להתנעת רכבים וכו׳.

הושלמה הקמת מחסן החירום היישובי שיספק ציוד במקרים של רעידת אדמה, שריפה או מצבים ביטחוניים לאומיים. המחסן מתוחזק באופן שוטף ועובר ביקורת של משרדי ממשלה אחת לשנה.