מכרזים והתקשרויות

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם מסוים עבור הפונה, לאספקת מוצר או שירות מסוים לפונה,  לקבלת משרה אצל הפונה במסגרת הסכם שיחתם בין הצדדים.

מטרתו להעניק לעורך המכרז יתרונות, באמצעות תחרות או התמחרות בין מתמודדים, שתערך "באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין, הוגן ושיווני.

אנו פועלים בשקיפות מלאה. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה, לתת הערות והארות ואנו נשמח לעמוד לשירותכם.