פריסת דפיברילטורים בסביון

  • במרכז התרבות, ליד הקופות
  • בקריית החינוך, ליד המזכירות
  • באולם הכדוריד
  • במבואת בית הכנסת, ברחוב הדרום 12
  • במשרדי המועצה, ליד לשכת ראש המועצה (נגיש 24/7)
  • ברכב סגן הקב"ט, יובל עובד 054-5785811
  • ברכב סייר המועצה (זמין 24/7) 050-9300730

קישור למכשיר דפיבלירטור הכי קרוב להיכן שנמצאים באותו רגע, מכל מקום בארץ