שמח לעדכן - תקציב 2023 אושר בישיבת המועצה!

סיימנו את כל אחת מתשע השנים האחרונות באיזון כספי, כיסינו את כל גרעונות העבר וזכינו במעמד ״רשות איתנה״, אותו מחזיקות רק כ-15% מתוך 275 הרשויות המקומיות בארץ.

תקציב 2023 הינו תקציב מאוזן המבטא את המשך דרכה של המועצה המקומית סביון להגדלת הפעילות הן בשוטף והן בפיתוח.

בתקציב שאושר הגדלנו את תקציב החינוך מתוך הבנה בחשיבות ההשקעה בעתיד ילדינו. כמו כן, על ידי התקציב הזה נחזק את ביטחון היישוב, חזות היישוב, הקשר עם התושב, רווחת הגיל השלישי ועוד.

ההכנסות בתקציב מורכבות למעשה מהכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי הממשלה השונים. סה"כ ההכנסות העצמיות (לרבות הנחות ארנונה) מהוות שיעור של כ – 92% מסה"כ הצעת התקציב. שיעור גבוה זה מצביע על איתנותה של המועצה והיעדר תלות במשרדי הממשלה לצורך המשך פעילותה.

שנת 2023 הינה שנה מאתגרת של עליות מחירים בצד ההוצאות בכלל המשק ויחד עם זאת המועצה ממשיכה לפעול ולהרחיב את פעילותה בכלל התחומים לרווחת תושביה תוך שמירה התנהלות תקציבית מאוזנת.

תודה לכל השותפים לבניית התקציב החשוב הזה שנוגע לכל תושב ותושבת בשנה שתבוא. שתהיה לנו שנה מלאה בעשייה וצמיחה.

מוטי לנדאו, ראש המועצה.

מוטי לנדאו
ראש המועצה
03-7370902
050-5238494
03-7370911
רחוב השקמה 8, סביון 565130